• prof. PhDr. Mária Podhájecká, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)
  • doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, PhD. (Ostravská univerzita v Ostravě)
  • prof. dr hab. Wojciech Kudyba (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
  • prof. dr hab. Krzysztof Tomalski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
  • prof. dr hab. Andrzej Szarek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu)
  • dr hab. Leszek Ploch, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
  • dr hab. Stefan Konstańczak, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze)