Redaktor naczelny: dr hab. Ireneusz Kawecki, prof. PWSZ

Zespół redakcyjny:

  • Psychologia: dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. PWSZ
  • Pedagogika: dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. PWSZ
  • Sztuka: dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. PWSZ
  • Kognitywistyka i filozofia: dr Stefan Florek
  • Literatura: dr Beata Lisowska    
  • Redaktor statystyczny: dr hab. Marcin Mazur, prof. PWSZ
  • Redaktor językowy: dr Tamara Bolanowska-Bobrek, dr Beata Lisowska
  • Sekretarz redakcji: dr Marzena Kiełbasa