NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie układów terytorialnych

Autor: Tadeusz Kudłacz

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-71-5
Objętość: 132 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu