NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Rola małych i średnich przedsięiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych

Autor: Monika Danielska

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-82-1
Objętość: 262 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

 

NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Rola małych i średnich przedsięiorstw w rozwoju gospodarczym obszarów przygranicznych

Pod redakcją: Mirosława Michalika, Zdzisławy Zacłony

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-87-6
Objętość: 169 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

 

NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: "STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko" nr 2/2021 (8)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISSN: 2544-6916 (druk), 2544-7858 (online)
Objętość: 162 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl

 

 

NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Wspomaganie prawidłowego rozwoju motorycznego w aspekcie zaburzeń wieku dziecięcego

Autor: Katarzyna Zwolińska-Mirek, Iwona Szewczyk, Janusz Mirek

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-86-9
Objętość: 97 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

 

NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: At the crossroads: Papers on language and culture  in the 20th and 21st centuries

Pod redakcją: Katarzyny Jasiewicz, Moniki Zięby-Plebankiewicz

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-85-2
Objętość: 102 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

 

NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Journal of Engineering, Energy and Informatics No. 1/2021 (1)

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISSN: 2720-4162 (druk)
Objętość: 126 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: http://jeei.pwsz-ns.edu.pl/index.php/pl/

 

NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Zasoby osobiste a wypalenie u rodziców dzieci z wrodzonymi wadami serca

Autor: Ewa Wiczek-Rużyczka, Marta Banach

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-79-1
Objętość: 72 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

  

NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Grafika i komunikacja człowiek – komputer...

Autor: Sławomir Jurkowski

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-78-4
Objętość: 69 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

 NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Pierwsza pomoc

Autor: Mariusz Chomoncik

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-77-7
Objętość: 83 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

 NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Dwóch pacjentów

Autor: Mariusz Chomoncik, Karol Łyziński

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-76-0
Objętość: 63 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

 NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Ukraińskie i białoruskie marki handlowe…

Autor: Grzegorz A. Ziętala

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-80-7
Objętość: 104 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

 NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny w okresie pandemii - zagrożenia i wyzwania organizacyjne

Pod redakcją: Krzysztofa Dymury

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-74-6
Objętość: 88 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

SE 6 okładka Tytuł: "STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko" nr 1/2021 (7)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISSN: 2544-6916 (druk), 2544-7858 (online)
Objętość: 163 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl

 

NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Kryminologia i resocjalizacja w realiach społeczeństwa informacyjnego

Pod redakcją: Przemysława Piotrowskiego

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-73-9
Objętość: 130 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Pierwsza pomoc 2020

Tytuł: Metody wielowymiarowej analizy porównawczej w analizie układów terytorialnych

Autor: Tadeusz Kudłacz

Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2021
ISBN: 978-83-65575-71-5
Objętość: 132 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu