NOWOŚĆ!

Tytuł: Ocena funkcjonalnej współzależności regionalnej stawu kolanowego i kompleksu biodrowo-miedniczno-lędźwiowego
Autor: Magdalena Twardowska
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-49-4
Objętość: 57 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Tytuł: Budowa ciała i zdolności motoryczne młodych zawodników piłki nożnej Klubu Sportowego Dunajec Nowy Sącz na tle ich rówieśników z populacji nowosądeckiej
Autor: Maria Chrzanowska, Izabela Adamowicz
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-48-7
Objętość: 82 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Tytuł: Język i jego wyzwania: język w kulturze, kultura w języku. Tom II. Dydaktyka i przekład
Pod redakcją: Rachel Pazdan, Grzegorza A. Ziętali
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-47-0
Objętość: 174 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Tytuł: Język i jego wyzwania:  język w kulturze, kultura w języku.  Tom III. Literaturoznawstwo i kulturoznawstwo
Pod redakcją: Jarosława Gizy, Katarzyny Jasiewicz, Moniki Madej-Cetnarowskiej
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-46-3
Objętość: 137 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Tytuł: "Eruditio et Ars" Nr 1/2019 (2)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISSN: 2545-2363, e-ISSN: 2545-3327
Objętość: 144 s.
Wersja elektroniczna publikacji na: eruditioetars.pwsz-ns.edu.pl

 

NOWOŚĆ!

Tytuł: Podstawy techniki cieplnej
Autor: Piotr Cyklis, Monika Golonka
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978-83-65575-44-9
Objętość: 107 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Tytuł: "STUDIA EKONOMICZNE. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko" nr 1/2019 (3)
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISSN: 2544–6916 (druk), 2544–7858 (online)
Objętość: 191 s.
Wersja elektroniczna publikacji na studiaekonomiczne.pwsz-ns.edu.pl

 

NOWOŚĆ!

Tytuł: The Archetype of Evil Genius A Comparative Study: John Milton, Joseph Conrad, Fyodor Dostoevsky
Autor: Jarosław Jerzy Giza
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978–83–65575–42–5
Objętość: 165 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu

 

NOWOŚĆ!

Tytuł: Społeczeństwo i gospodarka wobec wyzwań współczesności– istniejące i spodziewane determinanty…
Pod redakcją: Iwony Gawron, Marka Reichela
Wydawnictwo Naukowe PWSZ w Nowym Sączu, 2019
ISBN: 978–83–65575–43–2
Objętość: 111 s.
Wersja elektroniczna publikacji w przygotowaniu