Skład Rady Naukowej Wydawnictwa Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

  • dr Marek Reichel – przewodniczący
  • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Instytut Ekonomiczny
  • dr Robert Rogowski – Instytut Języków Obcych
  • dr Katarzyna Zwolińska-Mirek – Instytut Kultury Fizycznej
  • dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. nadzw. – Instytut Pedagogiczny
  • prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Instytut Techniczny
  • dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz – Instytut Zdrowia
  • dr Tamara Bolanowska-Bobrek – Sekretarz Wydawnictwa