Nr 1/2018   ISSN  2545-3327

 

  Strona tytułowa

  Strona redakcyjna

  Słowo od Redaktora Naczelnego

  ARTYKUŁY NAUKOWE

   Zdzisława ZACŁONA
   Uczenie się w małych grupach w edukacji wczesnoszkolnej

   Mária PODHÁJECKÁ, Vladimír GERKA
   Fairy-tale as a tool for communicative competencies development of a pre-school child

   Krystyna SOCHACKA
   Zróżnicowanie związane z płcią w poziomie wczesnych osiągnięć w czytaniu

Agata MUNIAK-BIERNAT
Rola i znaczenie dziadków w wychowaniu dziecka

Katarzyna SMOTER
Stosunek uczniów szkół gimnazjalnych do „Innych” i jego implikacje pedagogiczne

Monika KWIEK
Teoria historii życia – prezentacja koncepcji oraz jej implikacji dla praktyki wychowawczej

Łukasz A. PLESNAR
Dzieci Hitlera: film jako narzędzie indoktrynacji młodzieży w Trzeciej Rzeszy

Iwona BUGAJSKA-BIGOS
Arteterapia i sztuka w terapii

Anna STELIGA
Przeżywanie radości tworzenia. Kilka słów o leczeniu sztuką

Anna M. MIGDAŁ
Rola wizualnej i haptycznej percepcji w procesie poznawczym form plastycznego wyrazu

Zbigniew OSTRACH
Wychowanie przez sztukę w działalności Centrum Rzeźby Polskiej

Michał PULIT
Negocjacje pragmatyczne jako podstawowy sposób rozwiązywania konfliktów

DONIESIENIA

Ewa FEDYCZKOWSKA
Specyfika procesów edukacyjno-wychowawczych w szkole muzycznej

Bożena RASZKE, Grażyna ENZINGER
Pedagogiczne konteksty aktywności artystycznej na przykładzie projektu muzycznego „Spotkanie wierszy i piosenek z latem”

Bogusława GAWEŁ
Podsumowanie IV Konferencji Naukowej „Sztuka Wychowania”

Przemysław PIOTROWSKI, Stefan FLOREK
International Scientific Conference „Modern Approaches to the Professional Development and Work of Preschool and Primary  School Teachers” – Belgrade, 25.05.2018, University of Belgrade, Teacher Education Faculty

Notki biograficzne o autorach